Tytuł artykułu: Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych

Autorzy: LECH, M., GARBULEWSKI, K., FRONCZYK, J.

Słowa kluczowe: przepuszczalne bariery reaktywne, mieszanka zeolitowo-piaskowa, oporność elektryczna

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania zeolitów i mieszanki zeolitowo-piaskowej metodą elektrooporową przeprowadzone w celu sprawdzenia ich zdolności sorpcyjnej. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano modele matematyczne opisujące przepływ substancji chemicznych i prądu przez ośrodek gruntowo-wodny, następnie w drugiej części przedstawiono proponowaną metodykę badań oceny zmian zdolności do samooczyszczania środowiska. Analiza wyników badań dynamicznych z pomiarem oporności elektrycznej zeolitu i mieszanki zeolitowo-piaskowej wstępnie potwierdza skuteczność zaproponowanej metody. Wyniki badań pozwalają wnioskować, że istnieje możliwość monitorowania pracy i wyczerpywania się zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych, w tym mieszanek zeolitowo-piaskowych, za pomocą tomografii elektrooporowej lub zainstalowanych wewnątrz bariery elektrod pomiarowych. Należy jednakże wykonać badania terenowe, których wyniki pozwolą na walidację proponowanej metody.

Cytowanie w stylu APA: Lech, M., Garbulewski, K. & Fronczyk, J. (2009). Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (3), 3-13.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lech, Garbulewski & Fronczyk, 2009), następne powołania: (Lech i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Lech, Mariusz, Kazimierz Garbulewski, Joanna Fronczyk. "Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 45 ser., vol. 18, nr 3, (2009): 3-13.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lech, Garbulewski, & Fronczyk 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lech_Garbulewski_Fronczyk_2009_PNIKS, author={Lech, Mariusz and Garbulewski, Kazimierz and Fronczyk, Joanna}, title={Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN45/A1/art1.pdf}, year={2009}, volume={18 (3)}, number={45}, pages={3-13}}

Pełny tekst PDF


Go Back